Điều Kiện và Điều Khoản – Xedep360.com

  1. Phạm Vi

Trang web xedep360.com  được điều hành và quản lý bởi Ngô Kiến Sang . Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu dưới đây.

  1. Quyền Sở Hữu

Tất cả các nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, và mã nguồn, đều là tài sản của chủ sở hữu hoặc các bên sở hữu bản quyền khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu.

  1. Sử Dụng Trang Web

Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Bạn đồng ý không sử dụng trang web để phân phối hoặc truy cập vào nội dung có hại, đe dọa hoặc bất kỳ hoạt động phạm tội nào khác.

  1. Bảo Mật Thông Tin

Chủ sở hữu cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các chuẩn mực bảo mật. Tuy nhiên, chủ sở hữu không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào bạn tự do chia sẻ trên trang web hoặc qua các liên kết bên ngoài.

  1. Chấp Nhận Thay Đổi

Chủ sở hữu có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều kiện và điều khoản nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được áp dụng, bạn đồng ý với các điều kiện và điều khoản mới.

  1. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​phản hồi về các điều kiện và điều khoản của trang web, vui lòng liên hệ với chủ sở hữu qua địa chỉ email: [[email protected]]

Bằng cách sử dụng trang web xedep360.com, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu trên.