Chính Sách Bảo Mật Thông Tin – Xedep360.com

Tôi. Mục đích và Phạm vi

Tôi, Ngô Kiến Sang, là chủ sở hữu của trang web xedep360.com và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người truy cập trang web này. Chính sách bảo mật thông tin này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

II. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký thành viên, điền vào mẫu liên hệ, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, và thông tin khác mà bạn cung cấp.

III. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm và thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web, tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, và liên hệ với bạn về các cập nhật và thông tin quan trọng.

IV. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép, mất mát, lạc hướng, hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối của thông tin truyền qua Internet hoặc lưu trữ trực tuyến.

V. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc theo quy định pháp luật.

VI. Đồng Ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

VII. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [[email protected]]

Chính sách Bảo mật Thông tin này có hiệu lực từ ngày [ngày], và có thể được cập nhật hoặc thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là phù hợp.